Chinese
 

We sincerely welcome post-doctoral researchers in the interested research areas as follows:
Chemical engineering
Multiphase flow reaction engineering
Polymerization reaction engineering
Process system engineering

 

Institute of Chemical Engineering and Olefin Polymerization belongs to UNILAB of Zhejiang University.

UNILAB was established by Zhejiang University and Sinopec Group in 1983, growing out of the Chemical Reaction Engineering Staff Room founded in 1971.

 

Address: Room 4001-4012, Teaching Building 10#, Yuquan Campus, Zhejiang University, 38# Zheda Road, Hangzhou, Zhejiang Province, 310027, P.R. China
Telephone: 0571-87951227
Fax: 0571-87951227
E-mail: wangjd@zju.edu.cn

 
 
 
 
Faculty      
Professor Yongrong Yang yangyr@zju.edu.cn  
Professor Jingdai Wang wangjd@zju.edu.cn  
Associated Professor Binbo Jiang jiangbb@zju.edu.cn  
Associated Professor Zuwei Liao liaozw@zju.edu.cn  
Lecturer Zhengliang Huang huangzhengliang@hotmail.com  
Lecturer Jingyuan Sun sunjy@zju.edu.cn  
   
Former faculty  
Professor Gantang Chen  
Professor Dewei Lv  
Professor Shunxi Rong shunxirong@zju.edu.cn  
Associated Professor Xiaohong Ren xiaohong.ren@gmail.com  
Associated Professor Wei Chen wei.chen1@bms.com  
   
Staff  
Secretary Danhong Wang wangdanhong111@zju.edu.cn  
Secretary Liyan Pan panliyan85103@163.com  
   
Post Doctor Hella Tokos hellatokos@gmail.com  
       
Ph.D Students      
  Yong Yang yystlucifer@163.com  
Dongfang Hu hdf9008@163.com  
Feipeng Lu wagner3512258@163.com  
Zhongren Wang fj41237@126.com  
Ying Liu yinglau@zju.edu.cn  
Wei Zhang weizhang218@126.com  
Qiang Shi pqiangshi@163.com  
Xiaobo Hu hxb1030348668@126.com  
Haotong Wang wht-287@qq.com  
Xiaodong Hong hongxiaodong@zju.edu.cn  
Yuming Chen cym920520@126.com  
Xiaoqiang Fan 1015233011@qq.com  
Mei Chen 3110104650@zju.edu.cn  
Bingjie Zhou 3110104534@zju.edu.cn  
Shiyi Ge 3110103192@zju.edu.cn  
Shaoshuo Li zju_shaoshuoli@163.com  
Sihang Tian tsh940824@163.com  
Xiaoyi Peng pxy940816@163.com  
Qi Song vincent3421@126.com  
Yu Ren 2808995710@qq.com  
Peng Liang liangpengupc@163.com  
Siyu Chen 3130100781@zju.edu.cn  
Jincheng Dai 3130104141@zju.edu.cn  
Yinglan Liu bewhatyoulike@163.com  
Jie Wang wjwxxn@163.com  
Mohsin Ali mohsin.ali0048@gmail.com  
Zhanmin Chen 812284556@qq.com  
Tianzhou Ye 3140104176@zju.edu.cn  
     
Master Students      
  Zhongxuan Liu zhongxuan722@163.com  
Yuanqing Nie joyceqing_04@163.com  
Yang Chen 1093922580@qq.com  
Hao Liang 446323131@qq.com  
Zhixiang Xi 871583210@qq.com  
Yulun Chai chaiyl@zju.edu.cn  
Lili Wei 526136768@qq.com  
Yanni Guo 974003446@qq.com  
Yaqi Lou 1377006436@qq.com  
Zhedong Lou louzhd1992@live.com  
Jianhua Shen 862748573@qq.com  
Yun Shuai 326022678@qq.com  
Qingsong Sun sunqs_happy@163.com  
Ting Xu 15058145540@163.com  
Shuaiming Fu 1226391766@qq.com  
Yongxin Hu dutfreeman@foxmail.com  
Huiru Li 1298741583@qq.com  
Wangmin Lin linwm@zju.edu.cn  
Yu Li 245560226@qq.com  
Xiang Ren dlrx21@163.com  
Chao Wang 1228905164@qq.com  
Chengsi Xie 370761825@qq.com  
Peng Zhang zp963951023@vip.qq.com  
Xiaoyun Guo 3140104231@zju.edu.cn  
Yulong Ma 978198267@qq.com  
Gaoshun Guo 3140102913@zju.edu.cn  
Xuan Dong 3140100626@zju.edu.cn  
       
       
V.Scholar Xuemei Wu qhwxm@tom.com Zhejiang University of Technology
Rengui Xiao ce.rgxiao@gzu.edu.cn
13885180842  0851-4733071
Guizhou University
V.Student Kevin Black   Western Ontario University
Michael O’Brien michaelrobrien@msn.com Western Ontario University
       
Former PostDoctor Guibing Zhao zhaoguibing@hotmail.com University Wyoming, USA
  Shaojun Li lishaojun@ecust.edu.cn East China University of Science and Technology
  Jintao Wu wujt75@gmail.com Dalian University of Technology
  Baomin Wang wbmcnit@sohu.com North China Institute of Technology
  Yijun He heyijun@zju.edu.cn Shanghai Jiao Tong University
  Letian Zhang zhanglt@zju.edu.cn  
       
Fomer PhD Students Boping Liu boping@jaist.ac.jp East China University of Science and Technology
  Jinquan Yang yjq789@sohu.com Academy of Military Medical Science
  Chao Huo chaoh248@126.com Zhejiang University of Technology
  Linxi Hou houlinxi@nbu.edu.cn Ningbo University
  Wenjuan Yao yao_zju@yahoo.com USA
  Jie Zhou zj@zju.edu.cn Hangzhou University of Electronic Science and Technology
  Baozhu Yang yangbz@qlslc.com Qilu Petrolchemical
  Guoqing Liao lgq@petrochinalube.com Lubricating Oil Company, ChinaPetrol
  Jingdai Wang wangjd@zju.edu.cn Zhejiang University
  Binbo Jiang jiangbb@zju.edu.cn Zhejiang University
  Yongbing Liu liuyb72@sohu.com Hunan Institute of Science and Technology
  Xingbing Huang huangxb@zuaa.zju.edu.cn Shanghai Institute of Firefighting
  Jintao Wu wujt75@gmail.com Dalian University of Technology
  Xiaowei Yan ysoaring_14@sohu.com Dow chemical
  Fang Wang wangfang4008@zuaa.zju.edu.cn Zhejiang University
  Zuwei Liao liaozw@zju.edu.cn Zhejiang University
  Congjing Ren seasonxlm@zju.edu.cn Zhejiang University
  Yijia Cao caoyj@zju.edu.cn P&G
  Xianbo Yu xbyu_zju@yahoo.com.cn SinoChem
  Wei Li lwzq113928@hotmail.com Ningbo University
Former Master Students Rui Zhao rui.zhao@exxonmobile.com Exxonmobile, USA
  Changchun Zeng   The Florida State University
  Jin Li li@uwm.edu University of Wisconsin, Milwaukee,USA
  Jianwei Li lijianwei@sina.com Fuji Electric
  Zhibin Ye zye@laurentian.ca Laurentian University
  Bin Cao caobinbin@hotmail.com Northwest University
  Jie Lv ljssj702@sohu.com Baosteel
  Jinghan Hou houjinghan@hotmail.com Canada
  Yuwei Fang yfang@jaist.ac.jp Japan Adv Inst Sci & Technol, Sch Mat Sci, Tatsunokuchi, Ishikawa
  Ruiying Zhou zhouruiying1979@hotmail.com Shanghai Engineering Corperation, Sinopec
  Jun Liu ljsoccer@sina.com President of Ego
  Wei Jiang pzjiang@163.com Zhejiang Institute of Petrol Chemical Design
  Xinping He hxp1980@zju.edu.cn Hualu engineering corperation
  Lihong Yan ylh_mail@sohu.com Shanghai
  Yi Zhang zhangyizju@hotmail.com PhD, Ohio State University,
  Ruitao Zhang zhangritter@sohu.com Ningbo
  Fang Liu afliufang@sohu.com Haichuan Tech, Shenzhen
  Yinggang Tang recobamilan@yahoo.com.cn WuXi AppTec
  Weijie Shu shuweijie@zju.edu.cn Tianzheng Chemical Design Institute
  Yajun Pu puyajungoai@sohu.com Solvay
  Shubin Huang zju1053@zju.edu.cn Dongguan
  Geng Li reagen@zju.edu.cn Changjiang University
  Chengwu Liu chengwuliu@gmail.comm Shanghai
  Yibin Shan shanyibin@tom.com Tianzheng Chemical Design Institute
  Guo Chen guoguo0219@yahoo.com.cn PhD, Ohio State University,
  Ping Wang Ping.Wang@Solvay.com Solvay
  Pengfei Ge pengfei1123@yahoo.com.cn Sabic
  Xiaohuan Zhang 20509212@gstu.zju.edu.cn Shanghai Morimatsu Pressure Vessel Co., Ltd
  Xianjun Xu zjpjxxj@163.com Kingfa Sci.&Tech
  Shunqiang Kuang qingyun@zuaa.zju.edu.cn Shanghai Engineering Corperation, Sinopec
  Yanting Luo   PhD, University of Maryland
  Hengxiu Yu yuhengxiu@sohu.com General Logistics Department
  Hao Jiang buster99@sohu.com Bayer
  Ze Yang yangze02@mails.tsinghua.edu.cn Kingfa Sci.&Tech
  Xiaojing Jiang lvxueyimei@eyou.com University of Texas, USA
Jiexun Chen fmchen@zju.edu.cn Sinochem Group
  Wei Liu liuwei007@zju.edu.cn Wuhuan Chemical Disign Institute
  Yi Xu joyxy.zjunv@yahoo.com.cn Shanghai Engineering Corperation, Sinopec
  Haibo Huang skylin@zju.edu.cn Shanghai Engineering Corperation, Sinopec
  Ye Liu annyly@126.com PH.D. in USA
  Yunxing Wang nebulaking@163.com SK, South Korea
  Lina Fan fanlina1986@163.com Novartis
  Wei Qin qw@zju.edu.cn Wuhuan Chemical Disign Institute
  Geyi Wei weigeyi@163.com P&G, Beijing
  Leiming Zhang zlmcarry@163.com DuPont, Shanghai
  Yunlong Ke szkyl@126.com  
  Bing Wang river@zju.edu.cn Tianzheng Chemical Design Institute, Hangzhou
 
Copyright @ 2009 www.cregroup.zju.edu.cn All rights reserved.